Еколого – освітня діяльність

Екологічна просвітницька діяльність в НПП «Синьогора» тільки починається – перші фахівці у відповідному відділі почали працювати в другому кварталі 2022 року. А до цього ці види робіт мали суто інформаційний характер – на інформаційних стендах і на сайті готелю «Синьогора» постійно були представлені матеріали екологічного спрямування для інформування місцевого населення та відвідувачів парку з питань охорони природи, поширення екологічних знань і формування екологічної культури.

На даний час працівники парку налагоджують співпрацю з місцевими закладами середньої освіти і залучають школярів до участі в екологічних акціях. Вже підписані дві угоди про співпрацю з місцевими закладами середньої освіти (ліцеями), учні яких приймають активну участь в еколого-освітніх заходах парку – за 6 місяців їх було проведено 13. Також проводиться масова еколого-освітня робота з учасниками таборів організації «Пласт-Україна» - близько 300 пластунів.

До нового навчального року підготовлено учнівську навчальну програму для факультативної дисципліни «Лісова педагогіка з основами виживання» за трьома рівнями: початковий – 3-4 класи; середній – 7-8 класи; завершальний – 9-10 класи.